Kudła, Lucyna. 2018. „Szkoły sióstr Bazylianek W Jaworowie W Okresie Autonomii Galicyjskiej 1867–1918”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 38 (październik):115-27. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.8.