Brenk, Mikołaj. 2018. „Social Response in Poland in 1944–1948”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 38 (listopad):265-81. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.36.