Iwanicki, Juliusz. 2018. „Filozofia I Religia a Wychowanie: Między świeckimi a Religijnymi Koncepcjami Teleologicznymi”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 39 (grudzień), 35-52. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.3.