Brenk, Mikołaj, i Konrad Nowak-Kluczyński. 2018. „Sprawozdanie Z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení Jedince V současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 Października 2018 R.”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 39 (grudzień), 236-38. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.14.