Nowak-Kluczyński, Konrad, i Mikołaj Brenk. 2018. „25 Lat Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 39 (grudzień), 239-44. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.39.15.