Manyś, Bernadetta. 2019. „Uczeń W Szeregach rzemieślniczych. System Edukacyjny I Wychowawczy chłopców W wileńskich Cechach W Dobie wczesnonowożytnej W świetle statutów Cechowych”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 40 (czerwiec):7-23. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.1.