Wiśniewska, Monika. 2019. „Upaństwowienie Przedszkoli żydowskich W Polsce «ludowej»”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 40 (czerwiec):71-83. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.4.