Jakimiec, Daniel. 2019. „Dysfunkcjonalność Rodziny a dysfunkcjonalność władzy Rodzicielskiej”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 40 (czerwiec):167-79. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.9.