Krakowiak, Małgorzata. 2020. „Edukacja Akademicka Kobiet W Przekazie Prasy społeczno-Kulturalnej I Pedagogicznej Królestwa Polskiego Na przełomie XIX I XX Wieku”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42 (marzec), 61-74. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.4.