Wojewoda, Anna. 2020. „W Poszukiwaniu Inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua W Warszawie 1899–1901”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42 (marzec), 159-69. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.10.