Chmielewski, Witold. 2020. „Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In Memoriam”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42 (marzec):187-97. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.12.