Opiela, s. Maria. 2020. „170 Lat Realizacji Systemu Ochrony Przez Wychowanie W Koncepcji Edmunda Bojanowskiego”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42 (marzec):199-208. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.13.