Nowicki, Michał. 2020. „K. Ratajczak, Szkolnictwo W Wielkopolsce Na Tle sąsiadów W Okresie średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, Ss. 368”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42 (marzec):213-17. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.15.