Adamczewski, Jakub, i Joanna Płonka. 2020. „Edukacja międzykulturowa W Edukacji Wczesnoszkolnej: Perspektywa Historyczno-Pedagogiczna I Dobre Praktyki Nauczycieli Na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej «Mieszko» W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 43 (wrzesień):151-66. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.9.