Maliszewska , Agnieszka, i Tomasz Maliszewski. 2023. „In Memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021)”. Biuletyn Historii Wychowania 46 (wrzesień):187-96. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.13.