Łapot, Mirosław. 2023. „Twórcy Polskiej Historii oświaty I Wychowania W Latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 R. – Sprawozdanie Z Konferencji”. Biuletyn Historii Wychowania 46 (wrzesień):197-200. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.14.