Gumuła, T. (2016) „Konferencja naukowa «Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania», Kielce 7–8 marca 2016 r”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(34), s. 225-227. doi: 10.14746/bhw.2016.34.17.