Żerko, J. (2016) „Dr Jerzy Teofil Szews (1925–2016) nauczyciel akademicki, biografista, badacz dziejów oświaty i wychowania Pomorza Gdańskiego”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(34), s. 135-144. doi: 10.14746/bhw.2016.34.10.