Wałęga, A. (2017) „Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska, Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016, ss. 471.”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(37), s. 177-181. doi: 10.14746/bhw.2017.37.12.