Radziszewska, M. (2017) „Wyjazd studyjny polskich historyków wychowania do Rumunii”, Biuletyn Historii Wychowania, (37), s. 169–175. doi: 10.14746/bhw.2017.37.11.