Fetzki, T. (2017) „Recepcja koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguina w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(37), s. 23-36. doi: 10.14746/bhw.2017.37.2.