Wróblewska, U. (2017) „Gromadzenie i ochrona źródeł szkolnych”, Biuletyn Historii Wychowania, (37), s. 37–52. doi: 10.14746/bhw.2017.37.3.