Grzybowski, R. (2017) „Cele ideowe i struktura organizacyjna Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej imienia W.I. Lenina oraz jej miejsce w systemie wychowanie nowego człowieka (homo sovieticus)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(37), s. 63-78. doi: 10.14746/bhw.2017.37.5.