Sadowska, K. (2017) „Dwudziestowieczne i współczesne polskie piśmiennictwo na temat dziecka do lat trzech – dziecko „na tle” żłobka, żłobek «na tle» dziecka (wprowadzenie do problemu)”, Biuletyn Historii Wychowania, (37), s. 121–132. doi: 10.14746/bhw.2017.37.8.