Racinowski, D. (2017) „Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(37), s. 133-150. doi: 10.14746/bhw.2017.37.9.