Głowacka-Sobiech, E. (2016) „Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Indywidualizm – Edukacja – Kolektywizm, pod red. E. Magiery, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego «Minerwa», Szczecin 2015, ss. 172”, Biuletyn Historii Wychowania, (34), s. 145–147. doi: 10.14746/bhw.2016.34.11.