Kwiecień, M. (2016) „«Salve lux post tenebras» Historia instytucji oświatowych w budynku dawnego gimnazjum św. Elżbiety przy ulicy Dawida we Wrocławiu, pod red. Jolanty SzablickiejŻak i Agnieszki Gryglewskiej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(34), s. 147-151. doi: 10.14746/bhw.2016.34.12.