Chmielewski, W. (2017) „Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz pt. Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2027, 337 s”., Biuletyn Historii Wychowania, (36), s. 183–186. doi: 10.14746/bhw.2017.36.13.