Śpica, P. (2017) „Kierunki badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego”, Biuletyn Historii Wychowania, (36), s. 175–182. doi: 10.14746/bhw.2017.36.12.