Pogorzelska, M. (2017) „Sto lat metody projektów w Polsce”, Biuletyn Historii Wychowania, (36), s. 147–156. doi: 10.14746/bhw.2017.36.10.