Nowicki, M. (2017) „Edukacyjne dziedzictwo reformacji – w 500. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(36), s. 141-146. doi: 10.14746/bhw.2017.36.9.