Strzelczyk, A. (2017) „Edukacja Aleksandra i Mikołaja Pawłowiczów Romanowych”, Biuletyn Historii Wychowania, (36), s. 121–140. doi: 10.14746/bhw.2017.36.8.