Kabacińska-Łuczak, K. i Ratajczak, K. (2017) „Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(36), s. 7-32. doi: 10.14746/bhw.2017.36.1.