Wierzbicki SDB, M. S. (2017) „Nauczyciele wychowawcy polskich szkół salezjańskich w okresie od 1898 do 1939 roku”, Biuletyn Historii Wychowania, (36), s. 43–56. doi: 10.14746/bhw.2017.36.3.