Nitecka Walerych, A. (2016) „Jean Jacques Rousseau i Jędrzej Śniadecki o fizycznym wychowaniu dzieci”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(35), s. 7-22. doi: 10.14746/BHW.2016.35.1.