Markowska, J. i Nowicki, M. (2016) „Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w roku akademickim 2015/2016”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(35), s. 231-232. doi: 10.14746/BHW.2016.35.12.