Gruca, A. (2016) „Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2015 (z uzupełnieniami za lata poprzednie)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(35), s. 159-229. doi: 10.14746/BHW.2016.35.10.