Szmyd, K., Barnaś-Baran, E. i Dolata, E. (2016) „Badania nad myślą pedagogiczną w «szkole rzeszowsko-krakowskiej» w latach 2000–2016”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(35), s. 141-148. doi: 10.14746/BHW.2016.35.9.