Żołądź, D. (1995) „400 - lat Akademii Zamojskiej”, Biuletyn Historii Wychowania, (2), s. 33–34. doi: 10.14746/bhw.1995.2.9.