Walczak, A. (1995) „Sławomir Sztobryn, Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Łódź 1994, Uniwersytet Łódzki”, Biuletyn Historii Wychowania, (2), s. 44–48. doi: 10.14746/bhw.1995.2.13.