Redakcja, R. (1994) „Zapowiedzi”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(1), s. 21. doi: 10.14746/bhw.1994.1.10.