Janke, A. W. (1997) „Krzysztof Jakubiak, Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997, ss. 302”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(5/6), s. 72-74. doi: 10.14746/bhw.1997.5.6.13.