Jakubiak, K. (1997) „Danuta Koźmian, Chrześcijańska myśl wychowawcza Fryderyka Wilhelma Foerstera i jej recepcja w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, ss. 169”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(5/6), s. 74-75. doi: 10.14746/bhw.1997.5.6.14.