Leppert, R. (1997) „Pedagogika ogólna. Tradycja — teraźniejszość — nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne), red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, ss. 329”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(5/6), s. 75-79. doi: 10.14746/bhw.1997.5.6.15.