Kuczyńska, E. (1997) „Ludzie, wydarzenia i ośrodki polskiej logopedii, «Logopedia» 23, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1996, ss. 246”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(5/6), s. 88-89. doi: 10.14746/bhw.1997.5.6.26.