Jakubiak, K. (1997) „Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej. Materiały z konferencji naukowej nt. «Teoretyczne i praktyczne oferty edukacyjne we współczesnej pedagogice i ich źródła historyczne», D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska, W. Łusz- czuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 154”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(5/6), s. 89-91. doi: 10.14746/bhw.1997.5.6.27.