., . (1997) „Zapowiedzi”, Biuletyn Historii Wychowania, (5/6), s. 104–105. doi: 10.14746/bhw.1997.5.6.36.