Popiołek, B. (1998) „«Za małego wieku nauczyłam się. » - różne drogi kształcenia kobiet w epoce saskiej”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 5–10. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.1.