Hellwig, J. (1998) „W sto pięćdziesiątą rocznicę powstania Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego w Poznaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 32–36. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.5.