Koźmian, D. (1998) „Historia wychowania i oświaty w szczecińskim ośrodku akademickim”, Biuletyn Historii Wychowania, (7/8), s. 37–39. doi: 10.14746/bhw.1998.7.8.6.